Skip to main content

Kontakt z nami

Bard Poland Sp. z o.o.

ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 321 09 30
Fax: +48 22 321 09 38

NIP: 107-00-08-645
REGON: 141188508
KRS: 0000295183
Kapitał zakładowy spółki: 204.000 zł

Tel: +48 22 321 09 31
Tel: +48 22 321 09 41
Tel: +48 22 321 09 36
Fax: +48 22 321 09 38

Email
 


Bard Siedziba główna

C. R. Bard, Inc. Corporate Office
730 Central Avenue
Murray Hill, New Jersey 07974
USA
Informacje kontaktowe:
Nr telefonu: 1-(908)-277-8000
Faks: 1-(908)-277-8412
Zobacz na mapie

Zobacz inne lokalizacje


Kontakty dodatkowe

BARD Infolinia
Obsługa klienta
Wsparcie kliniczne – usługi medyczne i wsparcie
Płatności
Pytania o kredyt
Rzecznik prasowy
Refundacja

Zarząd

Prosimy wybrać jedną z opcji wymienionych poniżej, aby skontaktować się bezpośrednio
z ZARZĄDEM Bard lub osobami niepełniącymi funkcji zarządczych w [4  Bard lub zgłosić uwagi/skargi dotyczące SPRAW księgowych, wewnętrznych kontroli księgowych lub audytu. Twoja wiadomość może być anonimowa i/lub poufna.
 
Zadzwoń: 1-(877)-285-4158
Wyślij e-mail: Directors@crbard.com
 

Napisz

C. R. Bard, Inc.
Zarząd
730 Central Avenue
Murray Hill, N.J. 07974

Wszystkie stosowne wiadomości zostaną skierowane do dyrektorów i przez nich rozpatrzone.

Wszystkie stosowne informacje dotyczące księgowości, wewnętrznych kontroli księgowych lub audytu BARD zostaną skierowane do Komitetu ds. Audytów. Wszystkie wiadomości zostaną odebrane i przeanalizowane przez dyrektora ds. zgodności lub osobę przez niego wyznaczoną. Informacje zostaną przekazane Zarządowi lub stosownie któremukolwiek
z dyrektorów, w zależności od stanu faktycznego i okoliczności określonych w wiadomości.
Z tego względu Zarząd zażądał, aby niektóre punkty niezwiązane z obowiązkami i zakresem odpowiedzialności Zarządu zostały wyłączone, np.:

  • Spam
  • Niechciana poczta reklamowa oraz zbiorowe wiadomości e-mail
  • Reklamacje produktów
  • Pytania o produkty
  • Sugestie dotyczące nowych produktów
  • Życiorysy i inne formy pytań dotyczących możliwości zatrudnienia
  • Ankiety
  • Niezamówione oferty biznesowe lub reklamy

Ponadto materiały, które są nadmiernie wrogie, zastraszające, nielegalne lub w podobny sposób nieodpowiednie zostaną wykluczone, z zastrzeżeniem, iż każdy odrzucony filtrami przekaz musi zostać udostępniony dyrektorowi niepełniącemu funkcji zarządczej na jego żądanie.

POL 18-8