Skip to main content
Product - Breast Tissue Marker

Globalna innowacja produktowa od ponad 100 lat


C. R. Bard, Inc. tworzy innowacyjne urządzenia medyczne, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby lekarzy i ich pacjentów od ponad 100 lat. Dzisiaj możemy z dumą zaoferować około 15 000 produktów pomagających w rozpoznaniu, leczeniu i prowadzeniu długoterminowego leczenia schorzeń związanych z urologią, onkologią oraz chorobami naczyniowymi, a także obszarami specjalności chirurgicznej.

Skupiamy się na pielęgnowaniu współpracy z pracownikami służby zdrowia, aby osiągnąć wspólny cel poprawy wyników klinicznych i ekonomicznych. Oprócz obszernego portfolio produktów, oferujemy:

  • Inicjatywy edukacyjne (ENG), szkolące lekarzy i personel w celu optymalizacji wykorzystania produktów i opieki nad pacjentem
  • Gotowe do wykorzystania programy mające na celu zmniejszenie ilości zakażeń, co może pomóc w obniżeniu kosztów związanych z (ENG) refundacjami
  • Modele ekonomiczne, wyniki leczenia zgłoszone przez pacjentów, dowody kliniczne oraz kompendia dowodów, które stanowią potwierdzenie procesu podejmowania decyzji w oparciu o dowody

Pełne portfolia produktów, które pozwalają na podejmowanie inicjatyw standaryzacyjnych oraz dalszą redukcję kosztów przy zachowaniu wyników klinicznych. 
POL 18-10