Skip to main content

Produkty 

Firma C. R. Bard, Inc. przoduje w rozwoju innowacyjnych urządzeń medycznych, które stawiają czoła wyzwaniom stojącym przed pracownikami służby zdrowia i pacjentami. Jesteśmy zaangażowani we wdrażanie innowacji technologicznych, gwarantujących wyjątkowe korzyści kliniczne przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnych kosztów ochrony zdrowia.

Prosimy używać nawigacji, aby wyszukać jeden z naszych działów w Stanach Zjednoczonych.

POL 18-11