Skip to main content
HCP

BARD stoi po stronie świadczeniodawców opieki zdrowotnej , począwszy od gwarantowania jakości, aż do redukcji ryzyka

Zasoby

W zmieniającym się świecie opieki zdrowotnej placówki medyczne muszą równoważyć nowe standardy jakości opieki nad pacjentem ze wzrastającymi kosztami.  Niezbędne stało się podejmowanie decyzji w oparciu o dowody oraz skupienie się na pozytywnych wynikach dla pacjenta oraz zapewnianiu wydajnej opieki.

W Bard łączymy się z pracownikami służby zdrowia z całego świata, aby skupić się na podnoszeniu jakości opieki przy równoczesnym poszukiwaniu innowacyjnych sposobów zapobiegania ewentualnym niepożądanym skutkom i ryzyku, zarówno dla pacjenta, jak
i lekarza.
 

Główne obszarynaszej działalności:

  • Dostawca rozwiązań – Oferowanie bogatej gamy produktów oraz dostarczanie rozwiązań uwzględniających różne procedury, warunki oraz potrzeby pacjenta.
  • Zmniejszenie promieniowania – Zmniejszenie narażenia pracowników służby zdrowia              i pacjentów na promieniowanie.
  • Ekonomia opieki zdrowotnej – Tworzenie ekonomii opieki zdrowotnej (ENG) oraz narzędzi      i zasobów poprawiających osiągane wyniki, aby pomóc naszym klientom zrozumieć wartość, jaką wnosi Bard w kategoriach rezultatów u pacjenta oraz ekonomii zdrowotnej.
  • Bezpieczeństwo – Korzystanie z właściwego produktu w odpowiedniej procedurze wspiera osiągnięcie pożądanego rezultatu, a używanie produktów Bard może dać korzyści kliniczne, takie jak zmniejszenie liczby zakażeń oraz powtórnych przyjęć do placówki medycznej, przy równoczesnym obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej.
  • Mniej inwazyjne/Mniejsze – Rozwijanie produktów, które są mniejsze i mniej inwazyjne.
  • Zmniejszenie ilości powikłań – Projektowanie produktów w celu zmniejszenia ilości powikłań, co jest jeszcze bardziej istotne dla naszych klientów, ponieważ ponoszą oni koszty finansowe ze względu na działania niepożądane.
  • Zmniejszenie zmienności – Upowszechnianie standaryzacji w zakresie opracowywania procedur, które redukują prawdopodobieństwo wystąpienia błędu oraz zwiększają liczbę wyników zorientowanych na pacjenta. (Źródło:  OHA 2012)

W takich kierunkach zmierza opieka zdrowotna, a nasza firma znajduje się na czele
w dziedzinach onkologii, urologii, chorób naczyniowych i specjalności chirurgicznych.

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Dowiedz się więcej

Produkty

POL 18-9