Skip to main content

Dlaczego wybrać branżę wyrobów medycznych?

Dzięki zaawansowanym technologiom medycznym tworzonym, produkowanym
i sprzedawanym przez firmy takie jak BARD, ludzie żyją dłużej niż kiedykolwiek i oczekują więcej od tych dodatkowych lat.

Ludzie pokolenia baby boom szybko osiągają wiek 60 lat, wspinając się po górach, kształcąc się i rozpoczynając kolejne kariery. Ponieważ zwiększa się długość życia, a ludzie oczekują coraz więcej od swoich ciał, liczba różnych problemów związanych ze starzeniem się – zużyte stawy, przypadki nowotworów, przepukliny oraz problemów z pęcherzem, by wymienić kilka – również wzrasta.

Z tego powodu zapotrzebowanie na innowacyjne produkty ochrony zdrowia znacząco rośnie. Aby utrzymać konkurencyjność, firmy zajmujące się wyrobami medycznymi potrzebują utalentowanych osób w celu rozwijania i sprzedawania nowej generacji technologii poprawiających jakość życia. BARD jest liderem w branży od 1907 r. i teraz jest najlepszy moment, aby do nas dołączyć.

Innowacyjność zmieniająca życie

BARD jest członkiem AdvaMed – the Advanced Medical Technology Association. Dowiedz się więcej, w jaki sposób technologia medyczna wzbogaca nasze życie.

POL 18-7