Skip to main content

Misja, wartości i nadrzędne zasady


Oświadczenie o misji firmy

Poprawa warunków życia i świadczenia opieki zdrowotnej realizowana poprzez korzystne opracowywanie, produkcję i wprowadzanie na rynek wartościowych produktów, spełniających oczekiwania klientów i pacjentów w zakresie jakości, uczciwości, usług
i innowacji przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju naszym pracownikom.
W związku z powyższym staramy się optymalizować korzyści dla wspólników i utrzymać pozycję szanowanej globalnej firmy medycznej.

Podstawowe wartości i nadrzędne zasady

Nasze najważniejsze wartości: Jakość, Uczciwość, Usługi oraz Innowacja kształtują nasze realia i aspiracje. Te wartości przygotowują nas na czekające nas wyzwania, kierują podczas wykonywania codziennych czynności oraz przybliżają nas do spełniania naszej misji. Stanowią punkty odniesienia dla naszych zachowań oraz sposobu, w jaki chcemy być odbierani przez naszych współpracowników, klientów, wspólników oraz społeczności.

 W ramach rozszerzania zakresu naszych podstawowych wartości, następujące osiem Nadrzędnych Zasad wyraża, w jaki sposób prowadzimy działalność dzisiaj i będziemy prowadzić w przyszłości.
 

Pasja do naszej pracy

1. Pasja do naszej pracy

Skupiamy się na poprawie warunków życia pacjentów, którzy potrzebują naszych produktów i usług. Jesteśmy dumni z historii naszych dokonań
w tym względzie i mocno wierzymy, iż nasza praca coś zmienia.

Niestrudzenie staramy się zapewnić najwyższą jakość produktów i usług.

Być niezastąpionym dla naszych klientów

2. Być niezastąpionym dla naszych klientów

Wierzymy, że potrafimy wyprzedzać
i przekraczać oczekiwania klientów oraz eliminować bariery utrudniające spełnianie potrzeb klientów. Duże znaczenie ma dla nas wybór naszej firmy przez dostawców i lekarzy, którzy chcą przekształcić swoje odkrywcze pomysły w wartościowe produkty i usługi, aby skutecznie leczyć pacjentów.

Promowanie kreatywnego myślenia

3. Promowanie kreatywnego myślenia

Cenimy nowe, przedsiębiorcze
i twórcze pomysły, dzięki którym możemy realizować naszą misję, wyznaczać standardy oraz umacniać swoją pozycję na rynku. Promując otwarte i elastyczne otoczenie, wspieramy nowatorskie koncepcje oraz rozwiązania naszych pracowników, a także wynalazców
i lekarzy, którzy mają pomysły na nowe urządzenia medyczne lub usługi.

Najwyższe standardy etyczne

4. Najwyższe standardy etyczne

Jesteśmy zdania, iż uczciwość oraz  etyczne postępowanie (ENG)  stanowią rdzeń tego, kim jesteśmy
i co robimy. Okazujemy szacunek sobie nawzajem, naszym wspólnikom, klientom oraz społecznościom, wywiązując się z naszych zobowiązań oraz wykazując się rzetelnością
i wiarygodnością.

Okazywanie poczucia przynależności i dumy

5. Okazywanie poczucia przynależności i dumy

Jesteśmy dumni z naszej pracy, działamy z przekonaniem i czujemy się odpowiedzialni wobec siebie nawzajem, wobec naszej firmy, klientów i udziałowców. Stanowiąc integralną część C. R. Bard, Inc., odpowiednio angażujemy siebie nawzajem i otwarcie komunikujemy się ze sobą tak, aby każdy z nas nadawał wartość i miał wpływ na sukces C. R. Bard, Inc.

Przywództwo poprzez dawanie przykładu

6. Przywództwo poprzez dawanie przykładu

Przywiązujemy wielką wagę do przywództwa i inicjatywy. Wierzymy
w sens wspierania naszych pracowników wiedzą i odwagą potrzebnymi do wyznaczania nowych standardów oraz w naszą umiejętność motywowania innych do podejmowania skutecznych działań. Oczekujemy, że nasi przywódcy będą się skutecznie porozumiewać, usuwać przeszkody oraz zapewniać narzędzia potrzebne nam wszystkim do osiągnięcia doskonałości.

Graj, aby wygrać

7. Graj, aby wygrać

Wierzymy, że zbiorczy duch rywalizacji, oparty na naszych wartościach, jest kluczem do bycia liderem na rynku. Gramy po to, by wygrać, dlatego wyznaczamy sobie ambitne i wymagające cele, które ułatwiają nam skupienie się na tym, co naprawdę istotne  oraz wyżej niż pracę cenimy jej wyniki.

Bądź otwarty i przychylny

8. Bądź otwarty i przychylny

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, szanujemy różne środowiska i opinie innych oraz zachęcamy ludzi do bycia sobą w miejscu pracy. Wspieramy kulturę tolerancji, w której pracujemy wszyscy razem bez względu na granice wyznaczane zajmowanym stanowiskiem czy położeniem geograficznym oraz dzielimy się różnymi perspektywami
i możliwościami, aby zapewnić najlepsze wyniki naszej firmie, naszym wspólnikom, klientom i pacjentom, na rzecz których świadczymy usługi. Jesteśmy zżytą i zróżnicowaną globalnie firmą.

POL 18-4