Skip to main content

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2017 r.

C. R. Bard, Inc. („Bard”, „my”, „nas” lub „nasz”) uznaje znaczenie ochrony poufności informacji, które możemy gromadzić od odwiedzających nasze zasoby online. W tym celu zobowiązujemy się do poszanowania prywatności odwiedzających nasze zasoby online. Naszym zamiarem jest zrównoważenie naszych prawnych interesów biznesowych w gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji otrzymywanych od Państwa i Państwa dotyczących z Państwa uzasadnionym oczekiwaniem co do zachowania poufności. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób posługujemy się informacjami dotyczącymi Państwa zgromadzonymi podczas Państwa odwiedzin na naszej strony internetowej („Strona”).

Informacje pozwalające na ustalenie tożsamości osoby

Bard gromadzi informacje pozwalające na ustalenie tożsamości osoby, takie jak imiona/ nazwiska, adresy, adresy e-mail i tym podobne, jedynie wtedy gdy zostaną dobrowolnie podane przez odwiedzającego Stronę. Wszystkie takie informacje są gromadzone przez nas wyłącznie w celach realizacji naszej wewnętrznej działalności.  O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, nie pozwalamy, aby takie zgromadzone informacje były sprzedawane, stały się przedmiotem obrotu, były ujawniane lub analizowane przez osoby trzecie.

Możemy jednak udostępniać informacje pozwalające na ustalenie tożsamości, które gromadzimy i które dotyczą Państwa,
w ograniczonym zakresie, w tym:

  • jeśli zgodzą się Państwo, abyśmy mogli udostępnić takie informacje;
  • Jeśli potrzebujemy tych informacji, aby wykonać usługę, o którą Państwo poprosili. Na przykład, możemy udostępnić te informacje zewnętrznym dostawcom usług w celach związanych z badaniem rynku, ochroną przed oszustwami; analizą danych; i/lub celami związanymi z zarządzaniem pocztą elektroniczną;
  • kiedy prawo, regulacje lub procedury prawne wymagają od nas ujawnienia informacji; lub
  • kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub stosowne w celu uniknięcia szkody fizycznej lub straty finansowej lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzanego lub faktycznego nielegalnego czynu.

Nie otrzymają Państwo wiadomości e-mail z powodu odwiedzenia naszej strony, o ile o to nie poproszą.

Informacje nieosobowe dotyczące korzystania

Możemy również automatycznie gromadzić niektóre informacje nie pozwalające na ustalenie tożsamości osoby dotyczące korzystania przez Państwa z naszej Strony („Informacje dotyczące korzystania”). Na przykład, gromadzimy Państwa adres IP
i informacje o przeglądarce za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na naszą Stronę. Te informacje są wykorzystywane do analizy i poprawy naszej Strony oraz zapewniają naszym użytkownikom lepszą obsługę na naszej Stronie. Możemy również udostępniać Informacje dotyczące korzystania lub zagregowane informacje (informacje, które bezpośrednio nie pozwalają na identyfikację osoby) osobom trzecim do celów zgodnych z prawem.

Korzystamy z Google Analytics na Stronie, aby gromadzić Informacje dotyczące korzystania w celu analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz wyświetlać Państwu reklamy na innych stronach internetowych. Aby uzyskać więcej informacji, o tym, w jaki sposób zablokować możliwość wykorzystania swoich informacji przez Google Analytics, prosimy wejść na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Dane z plików „cookies”

Ta Strona może używać plików „cookies” do przechowywania, a czasami do śledzenia informacji o Państwa wizytach online. Pliki „cookies” zawierają informacje, które są przesyłane do przeglądarek z serwera internetowego i przechowywane na twardym dysku Państwa komputera. Pliki „cookies” mówią nam, jak i kiedy nastąpiło wejście na stronę internetową oraz przez ile osób. Ta technologia nie pozwala na gromadzenie informacji pozwalających ustalić tożsamość osoby; informacje są gromadzone
w zbiorczej formie, nie pozwalającej na identyfikację użytkowników. Pozostaną Państwo anonimowi przez cały czas trwania wizyty. Pliki „cookies” są powszechnie używane na stronach internetowych i nie powodują uszkodzeń komputera. Za pomocą tych informacji możemy uczyć się poprzez technologię i mamy nadzieję na ulepszenie tej Strony.

Linki do innych Stron

W ramach zasobów dla naszych odwiedzających, Bard może udostępniać linki do innych stron internetowych. Proszę pamiętać, iż nie kontrolujemy innych stron internetowych oraz, w każdym przypadku, iż niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do tych stron internetowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

Dzieci

Strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej lat 18. Nie będziemy świadomie gromadzić informacji od odwiedzających Stronę
z tej grupy wiekowej. Jeśli uważają Państwo, iż zgromadziliśmy informacje osobowe od dziecka poniżej lat 13, prosimy o kontakt
w oparciu o poniższe informacje. Rodzicom i opiekunom wyraźnie zaleca się monitorowanie i nadzorowanie czynności online wykonywanych przez swoje dzieci.

W jaki sposób chronimy Państwa informacje

Stosujemy uzasadnione procedury bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa informacji. Jednak nie można zagwarantować, iż jakiekolwiek dane w Internecie są w 100% bezpieczne. Dlatego nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa Państwa informacji, a Państwo rozumieją, iż przesyłanie lub przekazywanie nam informacji jest dokonywane na Państwa ryzyko.

Zmiany

Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki prywatności zostaną umieszczone na tej stronie i mogą zostać ustalone w każdym czasie bez zawiadomienia. Dlatego zalecamy, aby odwiedzali Państwo często tę stronę i sprawdzali naszą aktualną politykę i/lub zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Dalsze korzystanie przez Państwa z naszej Strony po umieszczeniu przez nas zawiadomienia
o takich zmianach, modyfikacjach lub aktualizacjach będzie stanowić wyrażenie zgody na taką nową lub zmienioną Politykę prywatności.

Pozostałe Postanowienia

Korzystanie przez Państwa z tej strony podlega naszym Warunkom korzystania.

Kontakt z nami

W przypadku pytań lub uwag dotyczących naszych praktyk w zakresie zachowania poufności, prosimy o kontakt z nami na +48 22 321 09 31.